Walne Zebranie Członków

wrzesień 23rd, 2022

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12 A.

 •  w I terminie godz.17.00
 •  w II terminie godz.17.15

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021r.
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa nr 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści przelewu podając składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi:

 • dla osób pracujących 12,00 zł
 • dla pozostałych 6,00 zł

Śladami Symboli Starego Cmentarza przy Ogrodowej

kwiecień 11th, 2022

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 13 kwietnia o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12a w Łodzi.

Temat: „Śladami Symboli Starego Cmentarza przy Ogrodowej”. Prelekcję przedstawi  Marcin Bojanowski.

Spotkanie 13 października 2021 – Oskarowa Łódź

październik 9th, 2021

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza w dniu 13 października 2021 r. na prelekcję Bartosza Mielniczka – łódzkiego przewodnika. Tematem jest „Filmowa Oskarowa Łódź. Bartosz Mielniczek opowie i przedstawi miejsca, które grały w filmach nominowanych do Oskara i w nagrodzonym filmie „Ida”. Początek spotkania o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa – ul.Wigury 12a Ip.

Serdecznie zapraszamy

W dniu 08 września 2021r .Walne Zebranie Członków Towarzystwa wybrało nowy Zarząd w składzie:
Prezes Tomasz Adamkiewicz
Wiceprezes Bartosz Mielniczek
Sekretarz Izabela Rucińska
Skarbnik Zofia Śmistek
Członek Łukasz Gajzler
I Oddziałową Komisję Rewizyjną
Łukasz Stulczewski
Mariusz Wasilewski
Stanisław Żyto

Walne Zebranie Członków

sierpień 8th, 2021

Zarząd TOnZ o. w Łodzi zaprasza na Walne Zebranie Członków – Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 8 września 2021r. (środa) w siedzibie przy ul. Wigury 12A.

 • w I terminie – godz. 17:00
 • w II terminie – godz. 17:15

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków
 4. Przyjęcie porządku zebrania
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji
 6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór nowego Zarządu i oddziałowej Komisji Rewizyjnej
 10. Odczytanie przyjętych uchwał i wniosków
 11. Sprawy Różne
 12. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, ze składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746, w treści przelewu podając „składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi:

 • dla osób pracujących 12 zł
 • dla pozostałych 6 zł

Pożegnanie

kwiecień 23rd, 2021
Dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość. Odszedł od Nas nasz kolega, przyjaciel i przewodnik.
Janusz Królikowski był zasłużonym i aktywnym członkiem naszego Towarzystwa, a od wielu lat był członkiem Zarządu.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się na Starym Cmentarzu w dniu 28 kwietnia 2021 o godzinie 12.30

Życzenia Świąteczne

grudzień 23rd, 2020

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi  przesyła życzenia spokojnych Świąt, zdrowia i nadziei na lepszy Nowy Rok.

Zebranie 14.10.2020 – historia „Polmosu” i Monopolis

październik 13th, 2020

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 14.10.2020r. Tematem jest historia łódzkiego „Polmosu” i zmiana działalności – powstanie Monopolis. Spotkanie będzie prowadził Bartosz Mielniczek – łódzki przewodnik.

Początek o godz.17.00 w siedzibie przy.ul.Wigury 12A

Cykl wydarzeń – Rajmund Rembieliński z wizytą u Karola W. Scheiblera

wrzesień 17th, 2020


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi

zaprasza

na cykl niezwykłych wydarzeń z okazji 200-lecia Łodzi Przemysłowej

Rajmund Rembieliński z wizytą u Karola W. Scheiblera

Spacery Śladami Łodzi Przemysłowej prowadzić będą przewodnicy:

Bartosz Damian Mielniczek – kulturoznawca, medioznawca i filmoznawca

Krzysztof Olkusz – historyk, filmoznawca, antropolog kultury

Spotkanie w ramach dwóch niezwykłych rocznic: 200-lecia Łodzi Przemysłowej (18.09.2020 r. – data nadania Łodzi statutu miasta przemysłowego przez wojewodę Mazowieckiego Rajmunda Rembielińskiego) oraz 200 urodzin jednego z niezwykłych Lodzermenchów – Karola W. Scheiblera.

19 września spotykamy się w samo południe przy pomniku Rajmunda Rembielińskiego (al. Politechniki obok Sukcesji). Do wyboru będzie jedna z tras:

1. „Spacer do królestwa K.W.Scheiblera

(Centralne Muzeum Włókiennictwa, Szkoła Filmowa przy ul. Targowej, Muzeum Kinematografii, Księży Młyn)

2. „Spacerek po Łodzi Przemysłowej

(al. Mickiewicza, ul. Abramowskiego, Monopolis, Księży Młyn)

20 września spotykamy się na Stacji Księży Młyn (na Kocim Szlaku) o godz. 17.00 i wyruszamy na wyjątkowy spacer z Arkadiuszem Bogusławskim – kierownikiem projektu rewitalizacji Księżego Młyna.

Wspólnie ze stowarzyszeniem Tylko #Księży Młyn będziemy także świętować dwusetne urodziny Karola W. Scheiblera.

Dla zainteresowanych będzie też wycieczka do domu Wydawniczego Księży Młyn.

26 września spotykamy się w samo południe na Rynku Starego Miasta.

Do wyboru będzie jedna z tras:

1. „75 lat Łodzi Filmowej”

(ul. Piotrkowska , Aleja Gwiazd, Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Nowe Centrum Łodzi, Dworzec Łódź Fabryczna)

2. „75 lat Łodzi Filmowej”

(ul. Nowomiejska, pałac Poznańskiego, ul. Ogrodowa – „famuły”, Manufaktura)

27 września w niedzielę o godzinie 17:00 na Rynku Starego Miasta spotykamy się na koncercie „Muzyka nie Przemysłowa” Jacka „Bielasa” Bieleńskiego i Tomasza „Mechu” Wojciechowskiego.

30 września w środę o godzinie 17.00 w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi przy ul. Wigury 12A spotykamy się w ramach świętowania 75-lecia Łodzi Filmowej na pokazach materiałów filmowych ze zbiorów Tomasza Adamkiewicza – kronik z XX wieku.

Specjalnymi gośćmi będą potomkowie Rajmunda Rembielińskiego i Karola W. Scheiblera, autorzy wydawnictw „Śladami dawnej Łodzi” oraz przewodnicy prowadzący nasze spacery.

Rajmund Hiacynt Rembieliński, ur. 23 marca 1775 roku w Warszawie. Działacz gospodarczy, polityk i urzędnik; był jedną z najważniejszych postaci doby Królestwa Polskiego. Organizator okręgu włókienniczego na Mazowszu, twórca przemysłowej Łodzi.

Karol Wilhelm Scheibler, ur. 1 września 1820 r. w Monschau w Nadrenii, zm. 13 kwietnia 1881 r. w Łodzi, jeden z największych łódzkich przemysłowców. Działalność gospodarczą w Łodzi rozpoczął w 1854r. Spolonizowany „Król bawełny” poprzez małżeństwo z Anną Werner. Karol Scheibler był również fundatorem wielu instytucji przekazał olbrzymie sumy na budowę szkół, szpitali, kościołów, wspierał wszelkiego rodzaju akcje charytatywne.

Zapraszamy do miejsc, których jeszcze nie znacie, w których nie byliście

Zadanie realizowane we współpracy ze stowarzyszeniem Tylko #Księży Młyn

Ze środków budżetowych Urzędu Miasta Łodzi

Koordynator i pomysłodawca projektu Elżbieta Czarnecka

Organizatorzy:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Łodzi

Łódź dla Ciebie / Łódź 4 You. Bartek Damian Mielniczek Przewodnik po Łodzi.

Krzysztof Olkusz Absolutnie Turystycznie.

Odwołane spotkanie

marzec 11th, 2020

Szanowni Państwo,
W związku z podejmowanymi obecnie przez władze samorządowe i krajowe środkami zapobiegawczymi w postaci odwoływania imprez masowych, Zarząd TOnZ o/Ł rownież podjął decyzję o odwołaniu dzisiejszego (11.03.2020) spotkania.
Spotkanie o Synagodze Bałuckiej przeniesione zostaje na 8 kwietnia.

Spotkanie z profesorem Krzysztofem Stefańskim

listopad 9th, 2019

Zapraszamy w najbliższą środę 13 listopada o godz. 17:00 na spotkanie z profesorem Krzysztofem Stefańskim (historykiem sztuki, znawcą zabytków i dziejów Łodzi, autorem wielu książek o zabytkach Łodzi). Tematem spotkania są „Żony i wdowy łódzkich fabrykantów”. 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku