Plany miejscowe dla Śródmieścia

Miejska Pracownia Urbanistyczna ogłosiła przystąpienie do sporządzenia 2 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów łódzkiego Śródmieścia w obrębie ulic:

  1. alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga,
  2. alei: Tadeusza Kościuszki i Marszałka Jozefa Piłsudskiego oraz ulic: Andrzeja Struga, Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego, Targowej, Edwarda Abramowskiego, Brzeźnej i Radwańskiej.

Wnioski do tych planów można składać do 07.11.2011 r. Więcej informacji w obwieszczeniu MPU.

Ponadto do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru w rejonie ulic: Stefana Jaracza, Polskiej Organizacji Wojskowej, Prezydenta Gabriela Narutowicza i Grzegorza Piramowicza. Oglądać go można do do 10 listopada 2011 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, pokój 208 w godz. od 900 do 1500, lub na stronie obwieszczenia MPU. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 października 2011 r. w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi przy ul. Wileńskiej 53/55, w sali konferencyjnej w godz. od 1000 do 1200.

Zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z form ochrony zabytków są ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Warto, by miłośnicy łódzkiego zabytkowego Śródmieścia wzięli czynny udział w powstawaniu planów, zachęcamy do zgłaszania własnych wniosków do MPU.

Jedna odpowiedź do “Plany miejscowe dla Śródmieścia”

  1. Szycie miasta | Miasto z Innej Beczki - Blog Says:

    […] rozwiązania, bo gdyby tak przeprowadzać konsultacje w sprawach planów miejscowych dla miasta (a szykują się bardzo ważne), to jest szansa na zaplanowanie fajnego miasta przy aktywnym udziale mieszkańców. […]

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku