Pomnik Historii dla Łodzi

17 lutego 2015r. w pałacu Poznańskich prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście wręczył rozporządzenie o uznaniu wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego Łodzi za Pomnik Historii.

Pomnik obejmuje następujące obszary:

1) układy urbanistyczne pl. Wolnosci, ul. Stanislawa Moniuszki i ul. Piotrkowskiej wraz z zespolem fabryczno-rezydencjonalnym Ludwika Geyera;

2) części zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera (Księży Młyn i Park Źródliska);

3) część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego (pałac i przędzalnia);

4) Stary Cmentarz (przy ul. Ogrodowej) z częścią katolicką, ewangelicką i prawosławną

5) Nowy Cmentarz Żydowski.

pomnikhistoriiplany_01

Zakres Pomnika Historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemyslowego”

Czym jest Pomnik Historii? To jedna z form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pomnik Historii ma znaczenie prestiżowe – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wyjątkowy, zabytkowy status łódzkiej zabudowy. Łódź oficjalnie dołącza do listy miejsc o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Oczywiście miłośników Łodzi o jej wyjątkowości i wartości nie trzeba przekonywać, ale Pomnik będzie niezastąpionym argumentem dla tych nieprzekonanych.

Co daje Łodzi tytuł Pomnika Historii? Z punktu widzenia ochrony zabytków – obecnie niewiele. Warunkiem zgłoszenia danego obiektu lub obszaru do tytułu Pomnika Historii jest wpisanie go wcześniej do rejestru zabytków – zatem obiekt taki jest już wcześniej objęty najwyższą możliwą formą prawnej ochrony i uzyskanie tytułu nic w tej kwestii nie zmienia. Nie ma też żadnych formalnych korzyści finansowych związanych z wyróżnieniem. Wspomina się obecnie o możliwości pozyskania funduszy europejskich dzięki otrzymanemu tytułowi, ale brak jest na razie szczegółów dotyczących podziału środków.

To wyróżnienie może mieć duże znaczenie promocyjne, żeby jednak rzeczywiście zadziałało i przyczyniło się do promocji łódzkiego dziedzictwa, konieczna jest odpowiednia promocja samego tytułu „Pomnika Historii”. Póki co rozpoznawalność samego znaku jest niewielka, miejmy nadzieję, że najwyższe władze konsekwentnie będą promować tę „markę” i Łódź będzie nareszcie kojarzona w Polsce z cennym dziedzictwem kulturowym.

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku