Nowy Zarząd wybrany

11 kwietnia na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy zarząd łódzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Na prezesa na kolejną kadencję wybrano Tomasza Adamkiewicza, natomiast członkami Zarządu zostali: Elżbieta Czarnecka, Janusz Królikowski, Małgorzata Pilarska oraz Zosia Śmistek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Łukasz Gajzler, Bohdan Kieszkowski i Jarosław Stulczewski.

Wybrano również 5 delegatów na Walne Zebranie Delegatów TOnZ 12 maja w Warszawie. 

 

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku