Walne Zebranie Członków

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12 A.

  •  w I terminie godz.17.00
  •  w II terminie godz.17.15

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021r.
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa nr 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści przelewu podając składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi:

  • dla osób pracujących 12,00 zł
  • dla pozostałych 6,00 zł

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku