Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Na spotkaniu 9 grudnia ogłoszono wyniki 9. edycji konkursu fotograficznego „Zabytki Łodzi”.

Organizatorami konkursu byli:
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi (od 6. edycji) oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi (organizator tej i poprzednich 8 edycji konkursu).

Jury pracowało pod kierunkiem Andrzeja Danowskiego, w składzie: Wilhelm Szarżanowicz, Paweł Wojtyczka i Mirosław Z. Wojalski.

Komisarzem Konkursu była Pani Jolanta Proszak z Pałacu Młodzieży.

W wyniku długotrwałych i wnikliwych obrad jury postanowiło przyznać nagrody:

I nagroda:

Karolina Malańska, ucz. Gimnazjum nr  26 (za zestaw 3 zdjęć)

Dwie II nagrody otrzymali:
Urszula  Adamiak, ucz. Gimnazjum nr  26 za 1 zdjęcie (oraz wyróżnienie za kolejne zdjęcie)

Marcin  Buła ucz. XIII LO, uczestnik zajęć w  Pałacu Młodzieży za 1 zdjęcie (ale także III Nagroda za zestaw  3 zdjęć)

III nagroda:

Honorata Małaszkiewicz, ucz. XXI LO, uczestnik zajęć w Pałacu Młodzieży za 1 zdjęcie

Anna Kucwaj ucz. Gimnazjum nr 22, uczestnik zajęć w  Pałacu Młodzieży także wyróżnienie  za 1 zdjęcie

Wyróżniono zdjęcie Magdaleny Paprockiej ucz. ZSS nr 2

21 zdjęć nie nagrodzonych ani nie wyróżnionych Jury postanowiło zaprezentować też na wystawie pokonkursowej.

Zdjęcia można obejrzeć na wystawie w siedzibie TOnZ. Koniecznie należy obejrzeć je na wystawie, lub w najgorszym wypadku w katalogu wystawy dostępnym na wystawie. Ich jakość na stronie internetowej jest daleka od dobrej, wynika to oczywiście z konieczności zamieszczania w internecie małych plików, łatwo się otwierających.

Ogółem zatem pokazano na wystawie zdjęcia następujących uczestników konkursu (punkty pokazują ich aktywność):

l.  Urszula  Adamiak, Gimnazjum nr  26  II Nagroda i Wyróżnienie           8

2.  Marcin  Buła  XIIILO/Pałac Młodzieży II Nagroda i III Nagroda        11

3. Mariusz  Filipowski  ZSS nr 2      1

4. Jan  Furmanek  XII LO        2

5. Mateusz Gołębiowski  SP192       1

6. Anna  Janiszewska  XXXIII LO  1

7. Karolina Karczewska   Gimnazjum nr  8                3

8. Anna Kęsiak, Gimnazjum nr  8        5

9. Oliwia Kijo, XII LO/Pałac Młodzieży     5

10. Aleksandra Kucwaj, I LO/Pałac Młodzieży      3

11. Anna Kucwaj, Gimnazjum nr  22/Pałac Młodzieży III Nagroda  i Wyróżnienie       8

12. Karolina Malańska, Gimnazjum nr  26   I Nagroda    6

13 Honorata Małaszkiewicz,  XXI LO/Pałac Młodzieży  III Nagroda  4

14 Kinga Misztal, Gimnazjum nr  37      2

15 Patryk Nowak, Gimnazjum nr  37      3

16 Magdalena Paprocka, ZSZS2  Wyróżnienie      3

17 Karolina Retkowska, Gimnazjum nr  26                 2

18 Natalia Szpakowska, Gimnazjum nr  26                 1

19 Karolina Wielgus, Gimnazjum nr  26       1

(Punktacja była następująca: I nagroda 6 pkt, II nagroda 5 pkt., III nagroda 4 pkt., wyróżnienie 3 pkt., nagroda specjalna 2 pkt., inne zdjęcie na wystawie 1 pkt.)

Uczestniczyli uczniowie wszystkich typów szkół – licea (I, XII, XIII, XXI, XXXIII), gimnazja (nr 8, 22, 26, 37), szkoły podstawowe (192) i szkoła specjalna (ZSS nr 2).

Zdjęcia wyróżnionych autorów są prezentowane na wystawie podsumowującej Konkurs po Europejskich Dniach Dziedzictwa w siedzibie TOnZ i PTTK w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK Łódź ul. Wigury 12a.

Punktacja szkół

Gimnazjum nr 26  (6 uczestników)                    21 pkt
XIII LO (Marcin Buła/ Pałac Młodzieży)   11 pkt
Gimnazjum nr  8  (Anna Kęsiak )     5 pkt
Gimnazjum nr 22  (Anna Kucwaj/Pałac Młodzieży )  8 pkt
XII LO    (Oliwia Kijo i Jan Furmanek)    7 pkt
Gimnazjum nr 37   (Kinga Misztal i Patryk Nowak)  5 pkt
XXI LO (Honorata Małaszkiewicz/ Pałac Młodzieży)   4 pkt
ZSS2  (Magdalena Paprocka i Mariusz Filipowski)   4 pkt
I LO   (Aleksandra Kucwaj/ Pałac Młodzieży)   3 pkt
SP192   (Mateusz Gołębiowski )   1pkt
XXXIII LO  (Anna  Janiszewska)     1 pkt
Łącznie: 70 pkt

Gdyby Pałac Młodzieży występował jako samodzielna szkoła to zdobyłby 31 pkt (44,3%)

Punktacja:

I nagroda    – 6 pkt
II nagroda   – 5 pkt
III nagroda   – 4 pkt
wyróżnienie   – 3 pkt

nagroda specjalna  – 2 pkt
zdjęcie do wystawy – 1 pkt

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku