Społeczna koncepcja dla Księżego Młyna

Miło nam poinformować, że Zarząd Fundacji im. Stefana Batorego przyznał Towarzystwu Opieki nad Zabytkami dotację na przygotowanie społecznej koncepcji rozwoju zabytkowego osiedla Księży Młyn w Łodzi.

Projekt ma na celu wypracowanie metodami partycypacyjnymi i przygotowanie do wdrożenia we współpracy z ekspertami oraz z władzami miasta koncepcji rozwoju obszaru osiedla Księży Młyn uwzględniającej oczekiwania jego mieszkańców oraz opinie mieszkańców Łodzi, prowadzącej do integracji tego zabytkowego obszaru z resztą miasta, podniesienia jakości życia jego mieszkańców oraz ich aktywności. Koncepcja ma stanowić podstawę do przygotowania planów działania Miasta zarówno w zakresie programów rewitalizacji tego rejonu jak i pracy jednostek samorządu, w tym rady osiedla, dla zapewnienia aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru objętego działaniami.

Jest to projekt pilotażowy, mający być podstawą do opracowywania kolejnych projektów przekształceń obszarów zdegradowanych, w oparciu o rzetelne badania potrzeb mieszkańców i wykorzystanie potencjału tych obszarów.

Będziemy na bieżąco informować o działaniach podejmowanych w ramach projektu.

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku