Miejskie Towarzystwo Kredytowe

20 listopada mieliśmy okazję zwiedzić powoli przywracany do dawnego blasku dawny pałac Towarzystwa Kredytowego Miejskiego przy ul. Pomorskiej 21. Po obiekcie oprowadziła nas pani konserwator Anna Rostkowska nadzorująca z ramienia inwestora restaurację obiektu.

Budynek powstał w latach 1878-1881 według projektu Hilarego Majewskiego. Było to bardzo istotne miejsce dla XIX-wiecznej Łodzi, tu bowiem udzielano kredytów na cele budowlane, co przyspieszyło rozwój miasta.  Do niedawna pałac przypominał ruinę, po niszczycielskiej eksploatacji umieszczonego tu w PRL Instytutu Stomatologii wnętrza były zdewastowane. Podczas remontu pieczołowicie odnowiono bogate sztukaterie i malowidła a także stolarkę, odtworzono również stare wielojęzyczne napisy. W nawach budynku stworzono od nowa sztukaterie nawiązując do pierwotnych, niezrealizowanych planów. Kolorystykę wnętrz nieco stonowano w porównaniu do oryginału. Pani konserwator podkreślała dobrą współpracę z lokalnym urzędem konserwatora, choć nie obyło się bez sporów, m. in. przy przeniesieniu ozdobnych fragmentów obudowy dawnego mechanizmu zegara w inne miejsce w budynku.

Dotychczasowe postępy prac można oglądać na stronie wykonawcy robót. Termin zakończenia remontu nie jest jeszcze znany, inwestor szuka obecnie najemcy.

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku