Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Styczeń 22nd, 2015

Zgodnie z decyzją członków Towarzystwa podjętą na zebraniu w dniu 12 listopada 2014 r. nowy termin Walnego Zebrania Członków – Sprawozdawczo-Wyborczego ustalono na 11 lutego 2015 r. (środa). Odbędzie się ono w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12A :

• w I terminie o godz. 17.00
• w II terminie o godz. 17.15

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 08.11.2011 r do 10.02.2015 r
6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 r.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Wybór Prezesa, Zarządu oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
11. Odczytanie przyjętych uchwał
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok jak i zaległe) można uregulować przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa: 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści podając „składka członkowska” W 2014 r. składki członkowskie nie uległy zmianie i wynoszą: dla osób pracujących – 12,00 zł dla pozostałych – 6,00 zł.

Kolejne jesienne spacery z przewodnikiem po Łodzi

Listopad 6th, 2014

Zapraszamy na dalszy ciąg naszych spacerów po Łodzi z przewodnikiem. Spacerujemy w listopadzie i grudniu, rozpoczęcie spacerów jak zwykle o godz. 11:00.

9 listopada 2014

Od Pałacu I.K. Poznańskiego do Pałacu Karola Poznańskiego

zbiórka przed Pałacem I. K. Poznańskiego przy ul.Ogrodowej

 

15 listopada 2014 (sobota)

Pałac Kindermanna

zbiórka przed wejściem do pałacu ul.Wólczańska 31/33

 

16 listopada

Przez Parki Górnej – Park im. Reymonta, Legionów, Wenecja, Sielanka

zbiórka róg ul.Piotrkowskiej i Przybyszewskiego

 

23 listopada

100. rocznica bitwy łódzkiej 1914 Cmentarz Wojenny na Gadce Starej i Ruda Pabianicka

zbiórka przed wejściem na cmentarz Wojenny (dojazd MPK linia 50).

 

30 listopada

Chojny od Stawów Jana do Rudy Pabianickiej

zbiórka róg ul.Rzgowskiej i ul. Kosynierów Gdyńskich

 

20 grudnia (sobota)

Willa Ryszarda Geyera ul.Czerwona 3

Zbiórka przed wejściem do willi

 

XX Kwesta na Starym Cmentarzu

Październik 31st, 2014

Zapraszamy na jubileuszową, XX Kwestę na rzecz ratowania pomników na Starym Cmentarzu. Podobnie jak w ostatnich latach członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami kwestować będą 2 listopada (niedziela) na cmentarzu oraz w zabytkowym tramwaju Sanok kursującym między 11:00 a 15:00 na trasie Plac Wolności – Srebrzyńska (pętla Koziny).

Więcej informacji o Kweście: http://starycmentarz.org/index.php/15-xx-kwesta-na-starym-cmentarzu

Walne Zebranie Członków

Październik 23rd, 2014

Zarząd Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie Członków odbędzie się 12 listopada 2014 r. (środa) w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12A :

w I terminie o godz.16.45

w II terminie o godz.17.00

Tematem Zebrania jest:

  1. Informacja o działalności Zarządu za okres od 08.11.2011 r do 12.11.2014 r.
  2. Informacja Oddziałowej Komisji Rewizyjnej dotycząca w/w okresu
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  5. Propozycje działań i dyskusja nad zaproponowanymi wnioskami i uchwałami
  6. Sprawy różne

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok jak i zaległe) można uregulować przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa: 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści podając „składka członkowska” W 2014 r. składki członkowskie nie uległy zmianie i wynoszą: dla osób pracujących – 12,00 zł dla pozostałych – 6,00 zł.

Wycieczka autokarowa „Przez Ziemię Łęczycką i Kutnowską”

Wrzesień 16th, 2014

27 września 2014 zapraszamy na wycieczkę autokarową  „Przez Ziemię Łęczycką i Kutnowską”

Wyjazd o godz. 8:00 sprzed ŁDK przy ul. Traugutta.

Program:

Łęczyca – Krośniewice – Grochów – Głogowiec – Kutno – Orłów – Borów – Sobota – Piątek

Wycieczka zostanie zakończona ogniskiem. Powrót do Łodzi ok. 20:00.

Koszt udziału w wycieczce: 80 zł.

Szczegółowych informacji udziela p. Maria Budzyńska pod nr 0604750974

Jesienne spacery po Łodzi z przewodnikiem – zaczynamy od Starego Miasta

Wrzesień 2nd, 2014

Tradycyjnie na początku września wracamy ze spacerami po Łodzi z przewodnikiem. Najbliższy spacer śladami Starego Miasta już w niedzielę 7 września.

Program wycieczek dostępny jest na tej stronie: spacery z przewodnikiem po Łodzi.

Zapraszamy również na pierwsze spotkanie po wakacjach – w środę, 10 września. Tematem będzie przedwojenna zabudowa staromiejska w miejscu dzisiejszego Parku Śledzia. Spotkanie jak zwykle o 17:15 na Wigury 12a.

Dni otwarte w zabytkowej zajezdni na Brusie

Lipiec 23rd, 2014

W najbliższy weekend 26-27 lipca świętujemy urodziny Łodzi.

Wraz z Klubem Miłośników Starych Tramwajów oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji zapraszamy na dni otwarte zajezdni Brus (ul. Konstantynowska 115).
Szczególnie zachęcamy do przybycia w sobotni wieczór na pokaz filmów w ramach „Kina w Tramwaju”.

Program:
26 lipca (sobota)

godz. 12.00 – 20.00:
– ekspozycja historycznych tramwajów i autobusów na terenie zajezdni,
– wystawa tablic propagandowych „Nasz cel to pokój na świecie”,
– wystawa poświęcona muzeum na Brusie „MKM 68-14″,
– wystawa tablic kierunkowych, tablic przystankowych i rozkładów,
– kameralne pokazy filmów o tramwajach o każdej pełnej godzinie (po zebraniu się grupy ok. 20 osób)

godz. 21.00 – 23.00:
– „Kino w tramwaju” – plenerowe pokazy filmów

27 lipca (niedziela)

godz. 12.00 – 20.00
Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115
– ekspozycja historycznych tramwajów i autobusów na terenie zajezdni,
– wystawa tablic propagandowych „Nasz cel to pokój na świecie”,
– wystawa poświęcona muzeum na Brusie „MKM 68-14″,
– wystawa tablic kierunkowych, tablic przystankowych i rozkładów,
– przejazdy zabytkowym składem 5N+5ND na Tramwajowej Linii Turystycznej (Łódź – Konstantynów – Lutomiersk)

 Do zajezdni najlepiej dojechać:

- tramwajem: linią 9 lub 43

- na rowerze: zobacz plan ścieżki pieszo-rowerowej Brus (kliknij by powiększyć):

 

Fabryka Zygmunta Jarocińskiego

Lipiec 6th, 2014

Fabryka Zygmunta Jarocińskiego (fot.: Adam Brajter)

W kwietniu 2013 roku z inicjatywy oddziału łódzkiego Towarzystwo Opieki nad Zabytkami złożyło wniosek o wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków kompleksu dawnej fabryki wyrobów bawełnianych i wełnianych Zygmunta Jarocińskiego przy ul. Targowej 28/30. Po rocznych pracach decyzją z dnia 16 kwietnia 2014r. wojewódzki konserwator zabytków wpisał obiekt do rejestru pod nr A/150.

Kompleks fabryczny stanowi dużą wartość nie tylko ze jako jeden z lepiej zachowanych przykładów architektury przemysłowej z ozdobionym wieżą monumentalnym budynkiem magazynów oraz największą zachowaną w Łodzi XIX-wieczną halą szedową dawnej tkalni. Istotna jest tu przede wszystkim postać właściciela, Zygmunta (Szmula) Jarocińskiego (1823 – 1909), jednego z najzamożniejszych przemysłowców pochodzenia żydowskiego.

Przybył on do Łodzi w połowie XIXw. W 1888r. zakupił istniejący zakład fabryczny przy ul. Targowej, następnie znacznie go rozbudował. Jarociński zasiadał w we władzach m. in. Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi (członek komitetu nadzorczego), Łódzkiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (prezes rady), Towarzystwa Gazowego (prezes Zarządu), był też udziałowcem Banku Handlowego w Łódzi. Małżonkowie Berta i Zygmunt Jarocińscy ufundowali budynek Żydowskiej Szkoły Rzemieślniczej „Talmud Tora” (obecnie mieści się tam Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego), efektem działalności filantropijnej był też między innymi budynek ochronki dla dzieci żydowskich przy ul. Jaracza.

W 1929 roku zakłady przekształcono w spółkę akcyjną Przemysł Włókienniczy, Sukcesorowie Zygmunta Jarocińskiego. Podczas II wojny światowej w obiekcie Niemiec Adolf Kebsch uruchomił fabrykę pończoch. Po wojnie fabrykę włączono do Państwowych Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Pończoszniczego nr l, następnie „Iwona”. Obecnie teren wystawiony jest przez obecnego właściciela na sprzedaż.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu wpisu do rejestru zabytków: „Silna pozycja zakładów Jarocińskiego w łódzkim przemyśle włókienniczym, a także szeroka działalność pozaprzemysłowa fabrykanta sprawiły, iż odegrał on istotną rolę w dziejach miasta. Przedmiotowy zespół fabryczno-rezydencjonalny stanowi najważniejsze materialne świadectwo działalności Zygmunta Jarocińskiego, odzwierciedlające swą architekturą i skalą znaczenie przemysłowca w dziejach miasta”.

Wpis do rejestru objął następujące obiekty: charakterystyczną portiernię od ul. Targowej, willę, magazyn przędzy, szedową tkalnię, maszynownię, kantor, oficynę mieszkalno-magazynową oraz skład. We wpisie uwzględniono również otoczenie zabytku.

Zarówno portiernia jak i willa stoją w miejscu planowanej do niedawna jezdni trasy Nowotargowej. Zgodnie z treścią uzasadnienia wpisu, „(…) wpis do rejestru zabytków ma na celu m. in. pozyskanie instrumentów prawnej ochrony konsewatorskiej (…) umożliwiających trwałe zachowanie elementów zabytkowego zespołu zagrożonych rozbiórką w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi. W odniesieniu do zastrzeżeń podniesionych w toku postępowania przez Zarząd Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi należy wskazać, iż wpis do rejestru zabytków nie wyklucza możliwości translokacji obiektów usytuowanych w rejonie planowanej inwerstycji drogowej”. Znamy jednak wstępne ekspertyzy wykonane na zlecenie obecnych właścicieli, które jednoznacznie stwierdzają, że translokacja jest niemożliwa ze względów konstrukcyjnych. Mamy nadzieję, że po niedawnym usunięciu tego odcinka trasy Nowotargowej z Wieloletniej Prognozy Finansowej, obiekty nie będą już zagrożone tą niepotrzebną i szkodliwą inwestycją.

Zobacz animację przedstawiającą historię rozbudowy kompleksu oraz galerię zdjęć. Dziękujemy firmie „Archimode” za umożliwienie zwiedzenia obiektu.

 

2 spacery w niedzielę – 3 parki oraz pałac Juliusza Kindermanna

Maj 21st, 2014

W niedzielę 25 maja zapraszamy na 2 wydarzenia z naszymi przewodnikami.

zadanie realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

O godz. 11:00 rozpocznie się spacer po 3 parkach: Helenowie, Ocalałych oraz Szarych Szeregów. Zbiórka przy wejściu do Parku Helenów przy  ul. Północnej 36. Przewodnik: Mira Brzozowska.

O godz. 16:00 rozpocznie się zwiedzanie pałacu Juliusza Kindermanna przy ul. Piotrkowskiej 137/139. Przewodnik: Janusz Królikowski.

Zapraszamy również na odwiedzenie Księżego Młyna, gdzie od godz. 13:00 odbywać będzie się pchli targ, a o 14:00 rozpocznie się spotkanie m. in. z udziałem członków zarządu TOnZ/owŁ.

Dzień otwarty w Zajezdni Brus

Kwiecień 25th, 2014

Tramwaje w zajezdni Brus.
Fot.: Adam Brajter

W sobotę 3 maja w godz. 12:00 – 20:00, wraz z Klubem Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi zapraszamy na dzień otwarty w zabytkowej zajezdni Brus, gdzie powstaje muzeum transportu. Obejrzeć będzie można bogatą kolekcję tramwajów oraz historyczne autobusy.

Od godz. 17:00 do 20:00 będzie można przejechać się zabytkowym tramwajem Sanok na trasie Brus-Konstantynów. Zachęcamy też do odwiedzenia pobliskiego przedwojennego schronu przeciwlotniczego, którym opiekuje się kompanja Brus.

Dojazd do zajezdni tramwajami 9 i 43.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku