Program wiosennych spacerów i wycieczek

Luty 24th, 2015

Dostępny jest już program naszych spacerów w okresie wiosennym 2015.

Pierwszy spacer już w najbliższą niedzielę, 1 marca, pełny program – przejdź na stronę Wycieczki po Łodzi.

Pomnik Historii dla Łodzi

Luty 18th, 2015

17 lutego 2015r. w pałacu Poznańskich prezydent RP Bronisław Komorowski uroczyście wręczył rozporządzenie o uznaniu wielokulturowego krajobrazu miasta przemysłowego Łodzi za Pomnik Historii.

Pomnik obejmuje następujące obszary:

1) układy urbanistyczne pl. Wolnosci, ul. Stanislawa Moniuszki i ul. Piotrkowskiej wraz z zespolem fabryczno-rezydencjonalnym Ludwika Geyera;

2) części zespołu fabryczno-rezydencjonalno-mieszkalnego Karola Wilhelma Scheiblera (Księży Młyn i Park Źródliska);

3) część zespołu fabryczno-rezydencjonalnego Izraela Kalmanowicza Poznańskiego (pałac i przędzalnia);

4) Stary Cmentarz (przy ul. Ogrodowej) z częścią katolicką, ewangelicką i prawosławną

5) Nowy Cmentarz Żydowski.

pomnikhistoriiplany_01

Zakres Pomnika Historii „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemyslowego”

Czym jest Pomnik Historii? To jedna z form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Pomnik Historii ma znaczenie prestiżowe – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza wyjątkowy, zabytkowy status łódzkiej zabudowy. Łódź oficjalnie dołącza do listy miejsc o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Oczywiście miłośników Łodzi o jej wyjątkowości i wartości nie trzeba przekonywać, ale Pomnik będzie niezastąpionym argumentem dla tych nieprzekonanych.

Co daje Łodzi tytuł Pomnika Historii? Z punktu widzenia ochrony zabytków – obecnie niewiele. Warunkiem zgłoszenia danego obiektu lub obszaru do tytułu Pomnika Historii jest wpisanie go wcześniej do rejestru zabytków – zatem obiekt taki jest już wcześniej objęty najwyższą możliwą formą prawnej ochrony i uzyskanie tytułu nic w tej kwestii nie zmienia. Nie ma też żadnych formalnych korzyści finansowych związanych z wyróżnieniem. Wspomina się obecnie o możliwości pozyskania funduszy europejskich dzięki otrzymanemu tytułowi, ale brak jest na razie szczegółów dotyczących podziału środków.

To wyróżnienie może mieć duże znaczenie promocyjne, żeby jednak rzeczywiście zadziałało i przyczyniło się do promocji łódzkiego dziedzictwa, konieczna jest odpowiednia promocja samego tytułu „Pomnika Historii”. Póki co rozpoznawalność samego znaku jest niewielka, miejmy nadzieję, że najwyższe władze konsekwentnie będą promować tę „markę” i Łódź będzie nareszcie kojarzona w Polsce z cennym dziedzictwem kulturowym.

Nowe władze Towarzystwa

Luty 12th, 2015

11 lutego 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowe władze naszego stowarzyszenia. Liczbę członków Zarządu zmniejszono do 4 osób oraz prezesa.

Nowy skład Zarządu:

Prezes: Tomasz Adamkiewicz

Członkowie Zarządu: Zofia Śmistek, Adam Brajter, Andrzej Danowski, Janusz Królikowski

Komisja Rewizyjna:

Jan Zienkiewicz, Maria Budzyńska, Grażyna Pietrzyk

Wybrano również delegatów do Walnego Zgromadzenia Oddziałów TOnZ oraz przyjęto uchwały zobowiązujące Zarząd do uhonorowania zasłużonych członków Towarzystwa oraz osób działających na rzecz ochrony i popularyzacji zabytków.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Styczeń 22nd, 2015

Zgodnie z decyzją członków Towarzystwa podjętą na zebraniu w dniu 12 listopada 2014 r. nowy termin Walnego Zebrania Członków – Sprawozdawczo-Wyborczego ustalono na 11 lutego 2015 r. (środa). Odbędzie się ono w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12A :

• w I terminie o godz. 17.00
• w II terminie o godz. 17.15

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 08.11.2011 r do 10.02.2015 r
6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
7. Dyskusja nad sprawozdaniami
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 r.
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Wybór Prezesa, Zarządu oraz Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
11. Odczytanie przyjętych uchwał
12. Sprawy różne
13. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok jak i zaległe) można uregulować przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa: 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści podając „składka członkowska” W 2014 r. składki członkowskie nie uległy zmianie i wynoszą: dla osób pracujących – 12,00 zł dla pozostałych – 6,00 zł.

Kolejne jesienne spacery z przewodnikiem po Łodzi

Listopad 6th, 2014

Zapraszamy na dalszy ciąg naszych spacerów po Łodzi z przewodnikiem. Spacerujemy w listopadzie i grudniu, rozpoczęcie spacerów jak zwykle o godz. 11:00.

9 listopada 2014

Od Pałacu I.K. Poznańskiego do Pałacu Karola Poznańskiego

zbiórka przed Pałacem I. K. Poznańskiego przy ul.Ogrodowej

 

15 listopada 2014 (sobota)

Pałac Kindermanna

zbiórka przed wejściem do pałacu ul.Wólczańska 31/33

 

16 listopada

Przez Parki Górnej – Park im. Reymonta, Legionów, Wenecja, Sielanka

zbiórka róg ul.Piotrkowskiej i Przybyszewskiego

 

23 listopada

100. rocznica bitwy łódzkiej 1914 Cmentarz Wojenny na Gadce Starej i Ruda Pabianicka

zbiórka przed wejściem na cmentarz Wojenny (dojazd MPK linia 50).

 

30 listopada

Chojny od Stawów Jana do Rudy Pabianickiej

zbiórka róg ul.Rzgowskiej i ul. Kosynierów Gdyńskich

 

20 grudnia (sobota)

Willa Ryszarda Geyera ul.Czerwona 3

Zbiórka przed wejściem do willi

 

XX Kwesta na Starym Cmentarzu

Październik 31st, 2014

Zapraszamy na jubileuszową, XX Kwestę na rzecz ratowania pomników na Starym Cmentarzu. Podobnie jak w ostatnich latach członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami kwestować będą 2 listopada (niedziela) na cmentarzu oraz w zabytkowym tramwaju Sanok kursującym między 11:00 a 15:00 na trasie Plac Wolności – Srebrzyńska (pętla Koziny).

Więcej informacji o Kweście: http://starycmentarz.org/index.php/15-xx-kwesta-na-starym-cmentarzu

Walne Zebranie Członków

Październik 23rd, 2014

Zarząd Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi uprzejmie zawiadamia, że Walne Zebranie Członków odbędzie się 12 listopada 2014 r. (środa) w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12A :

w I terminie o godz.16.45

w II terminie o godz.17.00

Tematem Zebrania jest:

  1. Informacja o działalności Zarządu za okres od 08.11.2011 r do 12.11.2014 r.
  2. Informacja Oddziałowej Komisji Rewizyjnej dotycząca w/w okresu
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
  4. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  5. Propozycje działań i dyskusja nad zaproponowanymi wnioskami i uchwałami
  6. Sprawy różne

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok jak i zaległe) można uregulować przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa: 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści podając „składka członkowska” W 2014 r. składki członkowskie nie uległy zmianie i wynoszą: dla osób pracujących – 12,00 zł dla pozostałych – 6,00 zł.

Wycieczka autokarowa „Przez Ziemię Łęczycką i Kutnowską”

Wrzesień 16th, 2014

27 września 2014 zapraszamy na wycieczkę autokarową  „Przez Ziemię Łęczycką i Kutnowską”

Wyjazd o godz. 8:00 sprzed ŁDK przy ul. Traugutta.

Program:

Łęczyca – Krośniewice – Grochów – Głogowiec – Kutno – Orłów – Borów – Sobota – Piątek

Wycieczka zostanie zakończona ogniskiem. Powrót do Łodzi ok. 20:00.

Koszt udziału w wycieczce: 80 zł.

Szczegółowych informacji udziela p. Maria Budzyńska pod nr 0604750974

Jesienne spacery po Łodzi z przewodnikiem – zaczynamy od Starego Miasta

Wrzesień 2nd, 2014

Tradycyjnie na początku września wracamy ze spacerami po Łodzi z przewodnikiem. Najbliższy spacer śladami Starego Miasta już w niedzielę 7 września.

Program wycieczek dostępny jest na tej stronie: spacery z przewodnikiem po Łodzi.

Zapraszamy również na pierwsze spotkanie po wakacjach – w środę, 10 września. Tematem będzie przedwojenna zabudowa staromiejska w miejscu dzisiejszego Parku Śledzia. Spotkanie jak zwykle o 17:15 na Wigury 12a.

Dni otwarte w zabytkowej zajezdni na Brusie

Lipiec 23rd, 2014

W najbliższy weekend 26-27 lipca świętujemy urodziny Łodzi.

Wraz z Klubem Miłośników Starych Tramwajów oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji zapraszamy na dni otwarte zajezdni Brus (ul. Konstantynowska 115).
Szczególnie zachęcamy do przybycia w sobotni wieczór na pokaz filmów w ramach „Kina w Tramwaju”.

Program:
26 lipca (sobota)

godz. 12.00 – 20.00:
– ekspozycja historycznych tramwajów i autobusów na terenie zajezdni,
– wystawa tablic propagandowych „Nasz cel to pokój na świecie”,
– wystawa poświęcona muzeum na Brusie „MKM 68-14″,
– wystawa tablic kierunkowych, tablic przystankowych i rozkładów,
– kameralne pokazy filmów o tramwajach o każdej pełnej godzinie (po zebraniu się grupy ok. 20 osób)

godz. 21.00 – 23.00:
– „Kino w tramwaju” – plenerowe pokazy filmów

27 lipca (niedziela)

godz. 12.00 – 20.00
Zajezdnia Muzealna Brus, ul. Konstantynowska 115
– ekspozycja historycznych tramwajów i autobusów na terenie zajezdni,
– wystawa tablic propagandowych „Nasz cel to pokój na świecie”,
– wystawa poświęcona muzeum na Brusie „MKM 68-14″,
– wystawa tablic kierunkowych, tablic przystankowych i rozkładów,
– przejazdy zabytkowym składem 5N+5ND na Tramwajowej Linii Turystycznej (Łódź – Konstantynów – Lutomiersk)

 Do zajezdni najlepiej dojechać:

- tramwajem: linią 9 lub 43

- na rowerze: zobacz plan ścieżki pieszo-rowerowej Brus (kliknij by powiększyć):

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku