Wycieczki zabytkowym tramwajem – 23 i 24 czerwca 2018

lipiec 17th, 2018

23.06 6...24.06 4...24.06 1...24.06 2...24.06

Wycieczki zabytkowym tramwajem – 16 i 17 czerwca 2018

czerwiec 19th, 2018

Dnia 16.06.2018 w wycieczce wzięło udział 356 osób, natomiast dnia 17.06.2018 było 405 osób.

20180616_103943 20180616_154450 20180616_154500 20180616_160934 20180617_103939 20180617_121222 20180617_121234 20180617_150827 20180617_152600 20180617_161512

Wycieczki zabytkowym tramwajem Sanok – 9 i 10 czerwca 2018

czerwiec 19th, 2018

Dnia 9.06.2018 w wycieczce wzięło udział 440 osób, natomiast dnia 10.06.2018 były 343 osoby.

20180609_103744 20180609_103828 20180609_152616 20180610_103916 20180610_120403 20180610_150925

Wycieczki zabytkowym tramwajem Sanok – 2 i 3 czerwca 2018

czerwiec 19th, 2018

20180602_084732 20180603_103545 20180603_120242 20180603_120247

Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi

maj 22nd, 2018

tramwaj2018
Zapraszamy na bezpłatne wycieczki zabytkowym tramwajem Sanok na linii 120 w każdą sobotę i niedzielę od 2 czerwca do 30 września 2018r.

W czasie przejazdu o najważniejszych zabytkach, ich historii, ciekawych wydarzeniach i dziejach łódzkiej komunikacji opowiadać będą przewodnicy. Numer linii – 120 – nawiązuje do 120. rocznicy uruchomienia tramwajów elektrycznych w Łodzi – pierwszych w Królestwie Polskim.

Trasa:

Stadion Widzew – al. Piłsudskiego – Kopcińskiego – Narutowicza – Tramwajowa – Węglowa – Rodziny Poznańskich – Kilińskiego – al. Piłsudskiego – al. Mickiewicza – al. Bandurskiego – Karolew.

W każdą sobotę i niedzielę o godzinie 12:00 na krańcówce Karolew odbędzie się konkurs wiedzy na temat historii komunikacji miejskiej, w którym zwycięzca otrzyma nagrodę od MPK-Łódź Sp. z o. o.

W wyznaczonych dniach obsługa przewodników będzie także w językach obcych:

  • angielski: 16.06, 14.07, 11.08, 15.09
  • rosyjski: 23.06, 21.07, 18.08, 23.09
rozkład jazdy

rozkład jazdy

Zadanie „Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi” jest realizowana dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Informacja o wycieczce do Brzezin 20 maja

maj 18th, 2018

Informujemy, że miejsce zbiórki na wycieczkę do Brzezin w niedzielę 20 maja będzie na krańcówce autobusowej przy dworcu Łódź Fabryczna (przy ul. Knychalskiego). Odjazd autobusu nr 53B o godz. 9:49.

Powrót busem Kasz-Bus o godz. 12:51 z Dworca Autobusowego w Brzezinach.

Bilety uczestnicy kupują we własnym zakresie.

O dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli

maj 7th, 2018

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 9 maja 2018 r. (środa) na spotkanie z Jarosławem Stulczewskim, który opowie o dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli.

Prelekcja odbędzie się o godz. 17.00  w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12A w Łodzi.

Nowy Zarząd wybrany

kwiecień 12th, 2018

11 kwietnia na Walnym Zebraniu Członków wybrano nowy zarząd łódzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Na prezesa na kolejną kadencję wybrano Tomasza Adamkiewicza, natomiast członkami Zarządu zostali: Elżbieta Czarnecka, Janusz Królikowski, Małgorzata Pilarska oraz Zosia Śmistek.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Łukasz Gajzler, Bohdan Kieszkowski i Jarosław Stulczewski.

Wybrano również 5 delegatów na Walne Zebranie Delegatów TOnZ 12 maja w Warszawie. 

 

Walne Zebranie Członków

marzec 15th, 2018

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza członków naszego Towarzystwa na Walne Zebranie Członków – Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12 a. 

  • w I terminie: godz. 17:00
  • w II trerminie: godz 17:15

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji

6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9. Wybór nowego Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

10. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

11. Odczytanie przyjętych uchwał i wniosków

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie Zebrania

 

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści przelewu podając „składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi: 

  • dla osób pracujących:  12 zł
  • dla pozostałych: 6 zł

Program spacerów i wycieczek na pierwsze półrocze 2018r.

marzec 7th, 2018

Zapraszamy na organizowane przez nas spacery i wycieczki.

Program na I półrocze 2018r. znajduje się na tej stronie.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku