Archiwum kategorii ‘interwencje’

Stanowisko w sprawie wiaduktu na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza

poniedziałek, kwiecień 27th, 2015
W związku z konsultacjami w sprawie przebudowania skrzyżowania al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza przedstawiamy stanowisko Zarządu TOnZ oddział w Łodzi.
 
wiadukt

Odległości jezdni wiaduktu od zabytkowych obiektów.


Zaproponowane rozwiązanie – podwieszanego na pylonach wiaduktu – budzi liczne wątpliwości. Zgodnie z uzyskaną dokumentacją podjazd estakady od strony zachodniej będzie miał swój początek przy ul. Wysokiej. Oznacza to, że obiekt znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie parku Źródliska oraz ul. Przędzalnianej. Pragniemy przypomnieć, że zarówno park jak i zabudowania domów familijnych przy ul. Przędzalnianej zostały w tym roku decyzją Prezydenta RP wpisane na listę Pomników Historii, będących ekskluzywną listą zabytków o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Obowiązkiem nas, łodzian, jest dbanie o zabytek tej rangi oraz jego bezpośrednie otoczenie. Umieszczenie tuż obok (w odległości 5 metrów od zabytkowych famuł) wyniesionych wielopasmowych jezdni, dodatkowo wyposażonych w ekrany akustyczne będzie miało skrajnie negatywny wpływ na okoliczny krajobraz i odbiór zabytkowego kompleksu.
 
 
Przedzalniana

Wgląd w ul. Przędzalnianą

 
Środkowy fragment konstrukcji przebiegać będzie tuż obok zabytkowego szpitala – ośrodka pediatrycznego im. J. Korczaka, niegdyś szpitala dziecięcego im. Anny Marii ufundowanego w 1905 r. przez Edwarda i Matyldę Herbstów, wówczas jednej z najnowocześniejszych placówek pediatrycznych w Polsce. Odnowiony w 2014r. kosztem 24 mln zł zabytkowy obiekt zostanie całkowicie przesłonięty przez wiszące jezdnie i jeden z wysokich pylonów.
 
 
Korczak

Szpital – front ma być przesłonięty pylonem wiaduktu.

 
Zdecydowanie zgadzamy się z negatywną opinią Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i sugerujemy pozostawienie układu drogowego skrzyżowania w obecnej formie, tym bardziej, że prowadzone są na nim obecnie rozległe prace mające na celu poprawę jego przepustowości. Dopiero po sprawdzeniu efektów tej przebudowy oraz wpływu będącego na ukończeniu odcinka autostrady A1 na natężenie ruchu można podjąć decyzję o dalszych zmianach na tym skrzyżowaniu.
 
 

Fabryka Zygmunta Jarocińskiego

niedziela, lipiec 6th, 2014

Fabryka Zygmunta Jarocińskiego (fot.: Adam Brajter)

W kwietniu 2013 roku z inicjatywy oddziału łódzkiego Towarzystwo Opieki nad Zabytkami złożyło wniosek o wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków kompleksu dawnej fabryki wyrobów bawełnianych i wełnianych Zygmunta Jarocińskiego przy ul. Targowej 28/30. Po rocznych pracach decyzją z dnia 16 kwietnia 2014r. wojewódzki konserwator zabytków wpisał obiekt do rejestru pod nr A/150.

Kompleks fabryczny stanowi dużą wartość nie tylko ze jako jeden z lepiej zachowanych przykładów architektury przemysłowej z ozdobionym wieżą monumentalnym budynkiem magazynów oraz największą zachowaną w Łodzi XIX-wieczną halą szedową dawnej tkalni. Istotna jest tu przede wszystkim postać właściciela, Zygmunta (Szmula) Jarocińskiego (1823 – 1909), jednego z najzamożniejszych przemysłowców pochodzenia żydowskiego.

Przybył on do Łodzi w połowie XIXw. W 1888r. zakupił istniejący zakład fabryczny przy ul. Targowej, następnie znacznie go rozbudował. Jarociński zasiadał w we władzach m. in. Towarzystwa Kredytowego miasta Łodzi (członek komitetu nadzorczego), Łódzkiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu (prezes rady), Towarzystwa Gazowego (prezes Zarządu), był też udziałowcem Banku Handlowego w Łódzi. Małżonkowie Berta i Zygmunt Jarocińscy ufundowali budynek Żydowskiej Szkoły Rzemieślniczej „Talmud Tora” (obecnie mieści się tam Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego), efektem działalności filantropijnej był też między innymi budynek ochronki dla dzieci żydowskich przy ul. Jaracza.

W 1929 roku zakłady przekształcono w spółkę akcyjną Przemysł Włókienniczy, Sukcesorowie Zygmunta Jarocińskiego. Podczas II wojny światowej w obiekcie Niemiec Adolf Kebsch uruchomił fabrykę pończoch. Po wojnie fabrykę włączono do Państwowych Zjednoczonych Zakładów Przemysłu Pończoszniczego nr l, następnie „Iwona”. Obecnie teren wystawiony jest przez obecnego właściciela na sprzedaż.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu wpisu do rejestru zabytków: „Silna pozycja zakładów Jarocińskiego w łódzkim przemyśle włókienniczym, a także szeroka działalność pozaprzemysłowa fabrykanta sprawiły, iż odegrał on istotną rolę w dziejach miasta. Przedmiotowy zespół fabryczno-rezydencjonalny stanowi najważniejsze materialne świadectwo działalności Zygmunta Jarocińskiego, odzwierciedlające swą architekturą i skalą znaczenie przemysłowca w dziejach miasta”.

Wpis do rejestru objął następujące obiekty: charakterystyczną portiernię od ul. Targowej, willę, magazyn przędzy, szedową tkalnię, maszynownię, kantor, oficynę mieszkalno-magazynową oraz skład. We wpisie uwzględniono również otoczenie zabytku.

Zarówno portiernia jak i willa stoją w miejscu planowanej do niedawna jezdni trasy Nowotargowej. Zgodnie z treścią uzasadnienia wpisu, „(…) wpis do rejestru zabytków ma na celu m. in. pozyskanie instrumentów prawnej ochrony konsewatorskiej (…) umożliwiających trwałe zachowanie elementów zabytkowego zespołu zagrożonych rozbiórką w związku z planowanymi działaniami inwestycyjnymi. W odniesieniu do zastrzeżeń podniesionych w toku postępowania przez Zarząd Dróg i Transportu Urzędu Miasta Łodzi należy wskazać, iż wpis do rejestru zabytków nie wyklucza możliwości translokacji obiektów usytuowanych w rejonie planowanej inwerstycji drogowej”. Znamy jednak wstępne ekspertyzy wykonane na zlecenie obecnych właścicieli, które jednoznacznie stwierdzają, że translokacja jest niemożliwa ze względów konstrukcyjnych. Mamy nadzieję, że po niedawnym usunięciu tego odcinka trasy Nowotargowej z Wieloletniej Prognozy Finansowej, obiekty nie będą już zagrożone tą niepotrzebną i szkodliwą inwestycją.

Zobacz animację przedstawiającą historię rozbudowy kompleksu oraz galerię zdjęć. Dziękujemy firmie „Archimode” za umożliwienie zwiedzenia obiektu.

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku