Archiwum kategorii ‘spotkania’

Walne Zebranie Członków

piątek, wrzesień 23rd, 2022

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 29 września 2022 r. (czwartek) w siedzibie Towarzystwa przy ul.Wigury 12 A.

  •  w I terminie godz.17.00
  •  w II terminie godz.17.15

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021r.
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie Zebrania

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa nr 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści przelewu podając składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi:

  • dla osób pracujących 12,00 zł
  • dla pozostałych 6,00 zł

Śladami Symboli Starego Cmentarza przy Ogrodowej

poniedziałek, kwiecień 11th, 2022

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 13 kwietnia o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12a w Łodzi.

Temat: „Śladami Symboli Starego Cmentarza przy Ogrodowej”. Prelekcję przedstawi  Marcin Bojanowski.

Zebranie 14.10.2020 – historia „Polmosu” i Monopolis

wtorek, październik 13th, 2020

Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 14.10.2020r. Tematem jest historia łódzkiego „Polmosu” i zmiana działalności – powstanie Monopolis. Spotkanie będzie prowadził Bartosz Mielniczek – łódzki przewodnik.

Początek o godz.17.00 w siedzibie przy.ul.Wigury 12A

Spotkanie z profesorem Krzysztofem Stefańskim

sobota, listopad 9th, 2019

Zapraszamy w najbliższą środę 13 listopada o godz. 17:00 na spotkanie z profesorem Krzysztofem Stefańskim (historykiem sztuki, znawcą zabytków i dziejów Łodzi, autorem wielu książek o zabytkach Łodzi). Tematem spotkania są „Żony i wdowy łódzkich fabrykantów”. 

Projekcja filmu „Nekropolis”

wtorek, październik 8th, 2019
Zapraszamy na zebranie TOnZ 0/Łódź w dniu 9 października 2019 r.  Przedstawimy film „Nekropolis” o łódzkim Starym Cmentarzu.
Być może zdąży odwiedzić nas autor filmu, Pan Andrzej Czulda.  Początek o godz. 17.00.
 

Spotkanie o Księżym Młynie

środa, czerwiec 12th, 2019
 

Zapraszamy w środę 12 czerwca o godz. 17:00 na spotkanie z Arkadiuszem Bogusławskim – kierownikiem projektu rewitalizacji Księżego Młyna w Łodzi.
Tematem spotkania jest rewitalizacja Księżego Młyna – realizowane projekty i te które oczekują na realizację.
Prelekcja będzie uzupełniona ciekawymi filmami i zdjęciami.
 
Początek spotkania o godz.17.00 w siedzibie Towarzystwa – ul.Wigury 12a.

O dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli

poniedziałek, maj 7th, 2018

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 9 maja 2018 r. (środa) na spotkanie z Jarosławem Stulczewskim, który opowie o dziedzictwie kulturowym Zduńskiej Woli.

Prelekcja odbędzie się o godz. 17.00  w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12A w Łodzi.

Walne Zebranie Członków

czwartek, marzec 15th, 2018

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi zaprasza członków naszego Towarzystwa na Walne Zebranie Członków – Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (środa) w siedzibie Towarzystwa przy ul. Wigury 12 a. 

  • w I terminie: godz. 17:00
  • w II trerminie: godz 17:15

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie Zebrania

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej, Uchwał i Wniosków

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji

6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej za okres kadencji

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9. Wybór nowego Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

10. Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

11. Odczytanie przyjętych uchwał i wniosków

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie Zebrania

 

Ponadto informujemy, że składki członkowskie (za bieżący rok i zaległe lata) można uregulować przed Zebraniem lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Towarzystwa 69 1240 5527 1111 0000 5594 2746 w treści przelewu podając „składka członkowska”. Wysokość składki nie uległa zmianie i wynosi: 

  • dla osób pracujących:  12 zł
  • dla pozostałych: 6 zł

Najbliższe spotkania

środa, październik 11th, 2017
Zapraszamy na najblizsze spotkania: 
 
11.10.2017 – Śladami miejsc upamiętnienia i pobytu Władysława St. Reymonta w Łodzi w 150 rocznicę jego urodzin i z okazji „Roku Reymonta” w województwie łódzkim. – prelegent Janusz Królikowski.
Wycieczka członków Towarzystwa do Warszawy – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Żydowski przy
  ul. Okopowej, Muzeum „Polin” – prezentacja zdjęć Zofii Śmistek
 
08.11.2017 – 500 lat Reformacji – przedstawiciele polskich ewangelików, działalność ewangelików w Łodzi – miejsca, obiekty, zasłużeni dla miasta.
 
Wszystkie spotkania odbywają się na ul. Wigury 12a w Łodzi. Początek o godz. 17.00.

Spotkanie z Michałem Kolińskim

czwartek, styczeń 5th, 2017

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w 2017 roku, w środę 11 stycznia.

Gościem będzie Michał Koliński, który opowie o publikacjach wydawnictwa „Księży Młyn”, popularyzującego wiedzę o historii Łodzi.

Początek spotkania o godz. 17:00 w naszej siedzibie przy ul. Wigury 12 a.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku