Pismo do p. prezydent Hanny Zdanowskiej w sprawie powołania Miejskiego Konserwatora Zabytków – 12.2010

Pani

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

Szanowna Pani Prezydent,

Jako miłośnicy łódzkiej zabytkowej architektury i historycznego układu urbanistycznego miasta wyrażamy nadzieję, że wraz z objęciem urzędu podejmie Pani jak najszybciej decyzję o powołaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków. Stanowisko to pozostaje nieobsadzone już od ponad pół roku, co jest sytuacją niepokojącą i zagrażającą zachowaniu łódzkiego dziedzictwa, szczególnie tego ujętego jedynie w miejskiej ewidencji zabytków.

Liczymy na konkretne działania w zakresie ochrony łódzkiej architektury, będziemy śledzić realizację obietnic zadeklarowanych podczas kampanii wyborczej, oferujemy również naszą pomoc.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku