Uchwała – Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rajmunda Rembielińskiego – 9.12.2009

UCHWAŁA  ZEBRANIA  OGÓLNEGO  ODDZIAŁU  TOnZ  W  ŁODZI
Z  DNIA 9.XII.2009 R.

Rajmund Rembieliński twórca Łodzi przemysłowej jest w naszym mieście postacią  prawie zapomnianą. Upamiętnia Go jedynie skromna uliczka pomiędzy Aleją Politechniki a ulicą Inżynierską.

W 2016 roku minie 175 lat od śmierci tego wybitnego a bliżej nieznanego łodzianom człowieka, który wiele uczynił dla rozwoju przemysłu naszego Miasta.

Ponieważ  władze Łodzi dotychczas nie uczyniły nic aby upamiętnić postać tego wybitnego XIX wiecznego działacza gospodarczego i politycznego, prawnika i dramaturga, autora wielu książek o tematyce ekonomicznej, prawniczej i politycznej, pułkownika Wojska Polskiego, Oddział Łódzki Towarzystwa Opieki nad Zabytkami doceniając rolę Rajmunda Rembielińskiego w rozwoju Łodzi jako ośrodka przemysłowego, powołuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi.

Zapraszamy jednocześnie do współpracy wszystkich, którym bliska jest historia Łodzi.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku