Sprawozdanie z działalności oddziału TOnZ w Łodzi za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU TOnZ W ŁODZI ZA 2010 ROK

Oddział łódzki został powołany Uchwałą Zarządu Głównego  nr  48/83 z dnia 16 grudnia 1983 roku , jako 11 oddział Towarzystwa.

a/ sprawy organizacyjne:
Liczba członków 218,
Prezes do dnia 30 listopada Jan J. Zienkiewicz, który zrezygnował z funkcji
Od 1 grudnia 2010 obowiązki prezesa pełni Tomasz Adamkiewicz.

Adres Oddziału  ul. Wigury 12 a  90 – 301 Łódź.

b/ opis działalności – odbyło się 10 zebrań ogólnych, w których brało udział ok. 30 – 50 członków Towarzystwa.

Odbyło się również 6 zebrań Zarządu.

W dniu 10 marca odbył się pogrzeb Kolegi Jerzego Wojnarowskiego  członka-założyciela naszego Oddziału, wieloletniego członka Zarządu i skarbnika. Kol. J. Wojnarowski spoczywa na cmentarzu  przy ul. Rzgowskiej.

Podczas spotkań ogólnych zajmowano się m.innymi:

 • Kustosz mgr Grzegorz Wróbel z Muzeum Tradycji Niepodległościowych przedstawił informację nt wyzwolenia Łodzi i działalności organizacji niepodległościowych po 1945 roku.
 • Kolega Adam Brajter przedstawił prelekcję „Szanse i zagrożenia łódzkich zabytków ”,
 • Kol. T. Adamkiewicz pokazał trzy filmy o Łodzi pochodzące z lat 70 i 80 XX wieku.
 • Koledzy Andrzej Danowski i Adam Brajter  przedstawili zabytki Łodzi przemysłowej.
 • Koleżanka   Nowakowska przypomniała na zdjęciach tereny wieluńszczyzny gdzie odbyła się jedna z wycieczek zorganizowanych dla członków Oddziału.
 • Posumowano X konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej i laureatom wręczono nagrody.

Podczas odbytych zebrań omawiano następujące sprawy:

 • ustalono wyróżnienie dla „Mecenasa łódzkich zabytków” oraz dla osoby lub firmy niszczącej zabytki naszego Miasta pod przewodnictwem Andrzeja Danowskiego.

Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa wybrało na członka Zarządu Głównego kolegę Jana Zienkiewicza, który również prowadził obrady jako przewodniczący Walnego Zebrania.

Członkowie Oddziału brali również czynny udział w następujących spotkaniach, konferencjach i imprezach:

 • 18 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • spotkanie z poseł Iwoną Śledzińską-Katarasińską nt stanu kultury łódzkiej ( w m-cach styczniu i grudniu ),
 • spotkanie w/s dekady Reymontowskiej,
 • uczestnictwo w targach turystycznych NA STYKU KULTUR,
 • w otwarciu wystawy ekslibrisów w Widzewskich Domach kultury,
 • święcie Miasta Zgierza,
 • święcie Miasta Łodzi,
 • jubileuszu 155 lat kolei warszawsko-wiedeńskiej i odsłonięciu pomnika Wokulskiego w Skierniewicach,
 • spotkaniu z rodziną Poznańskich w Muzeum Historii Miasta,
 • uroczystości XXXV lecia działalności Muzeum Historii Miasta,
 • sesji Złe Miasto – Dobre Miasto organizowana przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki,
 • I kongres Łódzkich Stowarzyszeń Społecznych
 • sesji Rewitalizacja – procesy inwestycyjne w centrach miast
 • kwesta na starym cmentarzu

Wycieczki:

 • spacer po starym Widzewie oraz jesienią zwiedzanie odrestaurowanego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego zorganizowane przez Kol. Janusza Królikowskiego.
 • zwiedzanie skansenu przy Muzeum Włókiennictwa,
 • zwiedzanie willi Zieglerów, siedziba Łódzkiego Towarzystwa Naukowego,
 • dwie wycieczki autokarowe do kopalni soli w Kłodawie oraz do Załęczeńskiego Parku Krajobrazowego zorganizowane przez Kol. Marię Budzyńską.

Aktywność medialna:

 • Prasa, radio i telewizja łódzka informowały swych odbiorców o działalności Oddziału.
 • W Radio Łódź obyła się rozmowa redaktora J. Warzechy z prezesm Janem J. Zienkiewiczem i w-ce prezesem Tomaszem Adamkiewiczem nt działalności Oddziału i stanu łódzkich zabytków.
 • Kol. Jan Zienkiewicz w miesiącach kwiecień – sierpień przeprowadził cotygodniowy cykl 20 minutowych audycji-spacerów w kablowej telewizji Ret – Sat 1 pokazując zabytki naszego Miasta. Cykl ten będzie kontynuowany w 2011 roku.

Inne:

 • Kolega Tomasz Adamkiewicz otrzymał tzw PUNKT DLA ŁODZI za swe zainteresowania i rekonstrukcję starych wozów  tramwajowych.
 • Koleżanka Wanda Kruszyńska otrzymała Honorowe Obywatelstwo miasta Zgierza.
 • Jak co roku Kol. T. Adamkiewicz w miesiącach letnich prowadził „Kino w tramwaju”.
 • Kol. T. Adamkiewicz zakończył prace rekonstrukcyjne zabytkowego wagonu tramwajowego SANOK z 1928 roku.
 • do uczestnictwa w Komitecie Honorowym budowy pomnika Rajmunda H. Rembielińskiego zaproszono: Wojewodę, Marszałka, Prezydenta Miasta, profesora Jakuba Rembielińskiego – potomka rodziny Rembielińskich, prezesa ZG TOnZ, Kanclerza Loży Łódzkiej BCC, Przewodniczącego Towarzystwa Ziemiańskiego, dyrektora 10 Gimnazjum im R.Rembielińskiego, prezesa TPŁ. Po uzyskaniu osobowości prawnej możliwe będzie wystąpienie do odpowiednich władz o uzyskanie zgody na prowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy na budowę pomnika.
 • Po rezygnacji kol. Jana Zienkiewicza z funkcji prezesa odbyło się ostatnie grudniowe spotkanie podsumowujące rok 2010 połączone z wigilią i życzeniami na nowy 2011 rok.

Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku