Zebranie sprawozdawcze za kadencję 2003-2006

8 lutego 2006 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału.
W skład Zarządu Oddziału na kadencję 2006-2009 wybrano zgodnie ze statutem 11 osób:
Tomasz Adamkiewicz, Bronisław Jacek Biernacki, Mirjam Brzozowska, Andrzej Danowski, Wiesław Kaczmarek, Janusz Królikowski, Izabela Nowakowska, Grażyna Pietrzyk, Mirosława Siedlanowska, Mirosław Z. Wojalski, Jerzy Wojnarowski.

Podział funkcji w zarządzie jest następujący:
Prezes Oddziału Wiesław Kaczmarek
Wiceprezes Mirosław Z. Wojalski
Sekretarz Izabela Nowakowska
Skarbnik Bronisław Jacek Biernacki

Członkowie Zarządu Oddziału:
Tomasz Adamkiewicz
Mirjam Brzozowska
Andrzej Danowski
Janusz Królikowski
Grażyna Pietrzyk
Mirosława Siedlanowska
Jerzy Wojnarowski

W skład Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano 5 osób:
Zofia Dziedzicka, Aleksander Główka, Zofia Śmistek, Jadwiga Zagdańska, Jan J. Zienkiewicz.

Podział funkcji w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej jest następujący:
Przewodnicząca Zofia Dziedzicka
Wiceprzewodniczący Aleksander Główka
Członkowie: Zofia Śmistek, Jadwiga Zagdańska, Jan J, Zienkiewicz


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku