Podaruj 1 % podatku

Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zebrane wpłaty z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje na prace przy różnych obiektach zabytkowych w całej Polsce.

W roku 2014 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami przekaże otrzymane z 1% środki m. in. na konkretne cele, które są realizowane w Łodzi:

 

Kaplica Scheiblera

Zaliczana jest do najcenniejszych zabytków architektury sakralnej w Polsce i w świecie. Przy tym cennym obiekcie prowadzone są prace konserwatorskie i zabezpieczające przed dalszym jego zniszczeniem. Przywrócenie oryginalnego wyglądu Kaplicy wymaga  jeszcze wielu środków finansowych.


Jeżeli chcecie Państwo pomóc w renowacji Kaplicy prosimy wskazać w swoim  rocznym podatkowym zeznaniu za 2013 r. (druk PIT):

W polu Nr KRS:

0000131582,

a w informacji uzupełniającej:

„Na ratowanie Kaplicy Scheiblera w Łodzi”

 

Nagrobek Jana Czeraszkiewicza na Starym Cmentarzu

Jan Czeraszkiewicz (1867-1924) – polski adwokat, nauczyciel, ważna postać w dziejach Łodzi i regionu łódzkiego, dyrektor jednej z najstarszych łódzkich szkół średnich – I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Patron Łódzkiego Oddziału PTTK. Był z tego pokolenia Polaków, których aktywność wieku dojrzałego przypadała w ostatnim 20-leciu panowania zaborców na ziemiach polskich i pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Był wymieniany wśród znanych przedstawicieli polskiej palestry, jako zasłużony pedagog i jeden z najbardziej zasłużonych dyrektorów szkoły oraz działaczy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (poprzednika PTTK). Nagrobek jest w złym stanie i wymaga renowacji.
Jeżeli chcecie Państwo przeznaczyć 1% na ratowanie nagrobka Jana Czeraszkiewicza, prosimy wskazać w swoim rocznym podatkowym zeznaniu za 2013 r. (druk PIT):

W polu Nr KRS:

0000131582

a w informacji uzupełniającej:

„Na ratowanie pomnika Jana Czeraszkiewicza”.

Wskazane w rozliczeniach podatkowych kwoty zostaną przekazane na konto bankowe Towarzystwa,  a Zarząd Główny TOnZ sfinansuje z nich prace konserwatorskie wskazane przez Fundację Na Rzecz Ratowania Kaplicy Scheiblera w Łodzi prowadzącą remont Kaplicy, lub przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi realizującym renowacje pomników na Starym Cmentarzu.

Więcej informacji: www.tonz.org.pl/1procent


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku