Zarząd Oddziału

Prezes:

Tomasz Adamkiewicz

Członkowie Zarządu:

Wiceprezes – Bartosz Mielniczek
Sekretarz – Izabela Rucińska
Skarbnik – Zofia Śmistek
Członek – Łukasz Gajzler

Komisja Rewizyjna:

Łukasz Stulczewski,
Mariusz Wasilewski
Stanisław Żyto

Zarząd w powyższym składzie został wybrany 8 września 2021r na trzyletnią kadencję.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku