Zarząd Oddziału

Prezes:

Tomasz Adamkiewicz

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Czarnecka

Janusz Królikowski

Małgorzata Pilarska

Zosia Śmistek.

Komisja Rewizyjna:

Łukasz Gajzler, Bohdan Kieszkowski, Jarosław Stulczewski.

Zarząd w powyższym składzie został wybrany 12 kwietnia 2018 r. na trzyletnią kadencję.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku