Spotkania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony zabytków, zainteresowanych wizerunkiem naszego miasta w oczach społeczeństwa oraz wszystkich, dla których ważne jest dziedzictwo pozostawione przez dawnych mieszkańców tego regionu.
Będziemy starali się znaleźć różne obszary zainteresowań, aby umożliwić realizację własnych chęci do działania jak również, aby umożliwić rozszerzanie wiedzy o tym, jak żyli, pracowali, podróżowali po mieście i odpoczywali nasi pradziadowie.

  • Spotkania odbywają się W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA w siedzibie przy ul. Wigury 12a o godz. 17:00

WYCIECZKI:

Plan i tematyka spotkań:

 

Plan spotkań w siedzibie Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w Łodzi w 2017r.

 

11.10.2017 – Śladami miejsc upamiętnienia i pobytu Władysława St. Reymonta w Łodzi w 150 rocznicę jego urodzin i z okazji „Roku Reymonta” w województwie łódzkim. – prelegent Janusz Królikowski.
Wycieczka członków Towarzystwa do Warszawy – Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz Żydowski przy
  ul. Okopowej, Muzeum „Polin” – prezentacja zdjęć Zofii Śmistek
 
08.11.2017 – 500 wieków Reformacji – przedstawiciele polskich ewangelików, działalność ewangelików w Łodzi – miejsca, obiekty, zasłużeni dla miasta.

UWAGA: Tematyka spotkań może ulec zmianie.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku