Wydawnictwa

Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwami poświęconymi zabytkom, a w szczególności zabytkom i historii Łodzi.

Wszystkie książki z serii „brązowej” (a jest ich już 10!) łodzianie mogą kupić po przystępnej cenie 15 zł w kilkunastu księgarniach łódzkich, poczynając od księgarni „Nike” przy ul. Andrzeja Struga 3. Nasze wydawnictwa dostępne są także na Rynku Starego Miasta w Stowarzyszeniu Przyjaciół Starego Miasta.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku