100 Lat Łódzkich Tramwajów

100 lat łódzkich tramwajówBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

Mirosław Zbigniew Wojalski „100 lat łódzkich tramwajów”

Projekt okładki i mapka: Janusz Szymański-Glanc
Redaktor: Mirosław Zbigniew Wojalski
Zdjęcia archiwalne : ze zbioru Izby Tradycji MPK-Łódź Sp. z o.o.
oraz ze zbiorów: Wojciecha Żródlaka, Wojciecha Dębskiego i Mirosława Z. Wojalskiego
Zdjęcia współczesne :
Mirosław Zbigniew Wojalski i Wojciech Dębski
Ekslibrisy : Kazimierz Z. Łoński, Paweł Szybilski, Zbigniew Szafrański, Wojciech Dębski
Publikacja sfinansowana z dotacji :
Urzędu Miasta Łodzi – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
oraz Komisji Wydawniczej przy Wojewodzie Łódzkim i Prezydencie Miasta Łodzi.

Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”
ISBN 83-86699-14-0
© Copyright by Mirosław Zbigniew Wojalski
© Copyright by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku