Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi

Gmachy użyteczności publicznej dawnej ŁodziBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

„Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi”

Autor: Krzysztof Stefański – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, historyk sztuki

Publikacja „Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi” napisana przez Krzysztofa Stefańskiego – profesora Uniwersytetu Łódzkiego, historyka sztuki jest zupełnie typową pozycją w naszych „brązowych” książkach o zabytkach Łodzi. Bowiem dotyczy gmachów zarówno użyteczności publicznej budowanych przez miasto jak i przez prywatnych ludzi interesu. Gmachy te miały ogromny wpływ na rozwój Łodzi przemysłowej, a w miarę rozrostu miasta były wręcz nieodzowne dla jego życia i życia mieszkańców np. szpitale.

Budowle zgrupowane są w sześciu działach:

* Banki i siedziby instytucji przemysłowych
* Hotele
* Szkoły
* Szpitale
* Teatry, kina, sale koncertowe
* Inne budowle do których autor zalicza ratusz, pocztę główną, dworce kolejowe (Fabryczny i Kaliski), gmachy Kurii Biskupiej, PAST, YMCA, Sądu Okręgowego, ŁDK, rozgłośni radiowej i biblioteki wojewódzkiej

Niezwykle cenne jest po raz pierwszy zgrupowanie w jednej popularnej ale rzetelnej publikacji podstawowych informacji o ważnych dla miasta budowlach z ich w miarę dokładnym opisem, rokiem zbudowania, nazwiskiem architekta, stylem budowania i adresem. Także przytoczenie podstawowej bibliografii tematu, co pozwala bardziej zainteresowanym sięgnięcie do publikacji fundamentalnych bądź tylko obszerniej opisujących daną budowlę.
Cennym uzupełnieniem tekstu są liczne fotografie zarówno archiwalne jak i niekiedy współczesne omawianych obiektów.
Także pomocny jest wykaz dawnych i obecnych nazw ulic o których mowa w tekście.
Jak w każdej publikacji z serii „brązowej” znajduje się informacja o działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi.
Także jej streszczenie w języku niemieckim i angielskim.
Uważna lektura tej ważnej publikacji pomoże łodzianom w rozeznaniu się jak rosło miasto, jak żyli jego mieszkańcy, jak były spełniane ich potrzeby.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku