Księży Młyn

Księży MłynBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

Grażyna Kobojek
„KSIĘŻY MŁYN”

Recenzent: prof. dr hab. Wiesław Puś
Recenzent: mgr Mirosław Jaskulski
Projekt okładki: Janusz Szymański-Glanc
Ekslibrisy: Kazimierz Zbigniew Łoński
Redaktor: Mirosław Zbigniew Wojalski
Niektóre zdjęcia archiwalne: ze zbioru Muzeum Historii Miasta Łodzi
i Centralnego Muzeum Włokiennictwa
Zdjęcia współczesne i niektóre archiwalne z własnego zbioru:
Mirosław Zbigniew Wojalski
Zdjęcia lotnicze: Wiesław Stępień
Plan i panorama osiedla: Jan Salm i Jacek Wesołowski
Publikacja sfinansowana z dotacji Urzędu Miasta Łodzi
( Wydział Strategii Miasta i Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ).

Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”
ISBN 83-86699-11-6
© Copyright by Grażyna Kobojek
© Copyright by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku