Łódka i inne rzeki łódzkie

Biblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

Łódka i inne rzeki łódzkie„Łódka i inne rzeki łódzkie”

Autor: Waldemar Bieżanowski

Publikacja „Łódka i inne rzeki łódzkie” Waldemara Bieżanowskiego jest zupełnie wyjątkową pozycją w naszych „brązowych” książkach o zabytkach Łodzi. Bowiem dotyczy rzek, które miały ogromny wpływ na rozwój Łodzi przemysłowej, a w miarę rozrostu miasta stały się po prostu kanałami odprowadzającymi łódzkie ścieki aż do Wisły i Odry. Odcinki niektórych rzek nawet zostały włączone w system kanalizacji miejskiej, którą zaczęto budować dopiero od roku 1925 !!!
Jednakże niezwykle cenne jest po raz pierwszy w popularnej publikacji wymienienie wszystkich rzek, rzeczek i strumyków płynących w granicach miasta Łodzi, ich opis liczbowy z długością, dorzeczem itp. Także umiejscowienie ich na szkicowym planie miasta. To, że ich jest 18 wręcz nie mieści się niektórym łodzianom w głowie !
Niektóre bowiem rzeki nie dają się łatwo zlokalizować w terenie, szczególnie w porze suchej, ale to nie powód, aby powątpiewać w ich istnienie.
Cennym uzupełnieniem są liczne fotografie zarówno archiwalne jak i współczesne. W ich wyszukaniu pomaga spis ilustracji. Także pomocny jest wykaz nazw ulic – nazw dawnych i współczesnych tej samej ulicy.
Książka zawiera także podstawowe informacje na temat dziejów miasta i Rajmunda Rembielińskiego – twórcy Łodzi przemysłowej.
Ważne są szczególnie informacje na temat nazwy miasta. Otóż wbrew powszechnemu mniemaniu to nie miasto wzięło swoją nazwę do rzeki (Łódka) lecz odwrotnie !!!
Jak w każdej publikacji z serii „brązowej” znajduje się informacja o działalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi. Także streszczenie w języku niemieckim i angielskim.
Zachęcamy do uważnej lektury tej niezwykłej publikacji.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku