Łódzka Secesja

Łódzka SecesjaBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

Stanisław Łukawski „Łódzka secesja”

Recenzent: mgr Marta Ertman
Recenzent: prof. dr hab. Stefan Pytlas
Projekt okładki: Janusz Szymański-Glanc
Redaktor: Mirosław Zbigniew Wojalski
Zdjęcia współczesne i niektóre archiwalne z własnego zbioru:
Mirosław Zbigniew Wojalski
Publikacja sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”
ISBN 83-86699-02-7
© Copyright by Stanisław Łukawski
© Copyright by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku