Od Fiszera do „Pegaza”

Od Fiszera do "Pegaza"Biblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

„Od Fiszera do „Pegaza”. 123 lata łódzkiej księgarni. Inne łódzkie księgarnie okresu międzywojennego”

Autorka: Janina Krakowiak [właścicielka księgarni Logos przy ul. Snycerskiej a właściwie Zachodniej na wprost rynku przy ul. Dolnej]

Jest to bardzo rozszerzona i zmieniona wersja pracy magisterskiej autorki sprzed ćwierci wieku. Książka zgodnie z tytułem i podtytułem omawia dzieje głównie księgarni Fiszerów, Seipeltówny, a ostatnie 40 lat „Pegaz” przy ul. Piotrkowskiej 47 znanej kilku już pokoleniom łodzian pod tym adresem prawie 100 lat. Przewinęło się przez nią wielu wybitnych nieżyjących już księgarzy łódzkich, a także cała rzesza księgarzy dziś prowadzących inne łódzkie księgarnie. Rozdział wymieniający księgarnie okresu międzywojennego opracowano z materiałów (też z pracy magisterskiej) P. Marii Szulich obecnej współwłaścicielki księgarni „Pegaz”.
Promocja książki odbyła się w tejże księgarni „Pegaz” 19 lutego 2005 r. w 60. rocznicę otworzenia tej księgarni jako pierwszej w Łodzi po wyzwoleniu księgarni i to pierwszej księgarni państwowej, wówczas Księgarni Wojskowej. Sponsorem tej publikacji były po raz pierwszy osoby fizyczne: łodzianka P. Wacława Skrzetuska i łodzianin, którego losy wojny zaniosły do Anglii, ale utrzymuje kontakt z rodzinnym miastem – P. Paweł Pawłowski. Także dołożył pewną część Oddział Okręgowy w Łodzi Narodowego Banku Polskiego.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku