Pałace Ziemi Obiecanej

Pałace Ziemi ObiecanejBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

mgr Małgorzata Laurentowicz-Granas, mgr Joanna Manżett-Kubiak
„PAŁACE ZIEMI OBIECANEJ”

Recenzent: dr Marek Budziarek
Recenzent: prof. dr hab. Stefan Pytlas
Projekt okładki: Janusz Szymański-Glanc
Redaktor: Mirosław Zbigniew Wojalski
Niektóre zdjęcia archiwalneze zbioru MHMŁ
Zdjęcia współczesne i niektóre archiwalne z własnego zbioru:
Mirosław Zbigniew Wojalski
Publikacja sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”
ISBN 83-86699-10-8
© Copyright by mgr Małgorzata Laurentowicz-Granas, mgr Joanna Manżett-Kubiak
© Copyright by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku