Stare Fabryki Łodzi

Stare Fabryki ŁodziBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

mgr Mirosław Jaskulski „Stare fabryki Łodzi”

Recenzent: prof. dr hab. Wiesław Puś
Projekt okładki: Janusz Szymański-Glanc
Redaktor: Mirosław Zbigniew Wojalski
Reprodukcje zdjęć archiwalnych ze zbiorów MHMŁ: Bożena Szafrańska
Zdjęcia współczesne i niektóre archiwalne z własnego zbioru:
Mirosław Zbigniew Wojalski
Publikacja sfinansowana z dotacji Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”
ISBN 83-86699-01-9
© Copyright by Mirosław Jaskulski
© Copyright by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku