Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich

Z dziejów kanalizacji i wodociągówBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

„Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich”

Autor: Waldemar Bieżanowski [autor wydanej przez nas przed kilkoma laty książki „Łódka i inne rzeki łódzkie”]

Książka opisuje starania światłych łodzian o zbudowanie jeszcze w XIX wieku kanalizacji w Łodzi. Wówczas się nie udało, ale w 1901 r. zlecono światowej sławy inżynierowi Wiliamowi Heerleinowi Lindleyowi (choć ulica w Łodzi przy gmachu rektoratu UŁ – nb. gmachu przedwojennej Dyrekcji Kanalizacji i Wodociągów – poświęcona jest jego ojcu, który zmarł w 1900 r. i o Łodzi zapewne niewiele wiedział) opracowanie planów zaopatrzenia Łodzi w wodę i odprowadzania ścieków, których miliony litrów codziennie zatruwały łódzkie rzeki a spływały do nich rynsztokami.
Plany zostały opracowane i przedstawione w 1909 r. magistratowi, który nie zaczął nawet ich realizować, z prozaicznego powodu – braku pieniędzy. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1924 r. powołano Wydział Kanalizacji Magistratu M. Łodzi i w roku następnym rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej, w niedługim czasie także oczyszczalni ścieków na Lublinku a po kilku następnych latach rozpoczęto budowę sieci wodociągowej opartej na pobieraniu wody ze studni głębinowych. Uruchomienie sieci wodociągowej planowano na 1941 rok.
Książka nie ukazałaby się drukiem, gdyby sponsorem druku nie okazał się miłośnik łódzkich zabytków P. Antoni Korościk, właściciel Drukarni „Oltom”.
Żywe zainteresowanie książką wykazał Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi Sp. z o.o. który się w nią zaopatrzył i wręczył wszystkim uczestnikom akademii 80-lecia ZWiK -u jaka miała miejsce w nowym gmachu Filharmonii Łódzkiej 9 września 2005 r. – i to była promocja tej książki. Członkowie TOnZ mieli tę książkę do swojej dyspozycji na zebraniu 12 października 2005 r.
Książka, jak i inne „brązowe” (z wyjątkiem „Z dziejów poczty w Łodzi”) ma 96 stron formatu A-5.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku