Z dziejów poczty w Łodzi

Z dziejów poczty w ŁodziBiblioteczka „brązowa”
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Łodzi

„Z dziejów poczty w Łodzi”
Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Zbigniewa Wojalskiego.
Materiały sesji popularno-naukowej zorganizowanej przez TOnZ w dniach 14-15.09.2001 r. podczas IV edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Łodzi.
Projekt okładki: Janusz Szymański-Glanc
Redaktor: Mirosław Zbigniew Wojalski
Zdjęcia:
Wiesław Kaczmarek
Mirosław Zbigniew Wojalski
Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej Dyrekcji Okręgu Poczty w Łodzi.

Widzewska Oficyna Wydawnicza „ZORA”
ISBN 83-86699-41-8
Prawa autorów referatów i zdjęć zastrzeżone.
© Copyright by Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Ten dziesiąty tomik z brązowej serii o zabytkach Łodzi i tym razem jest nietypowy. Nie jest to bowiem tekst jednolity, napisany przez jednego autora, na jeden określony temat.
Temat jest co prawda określony, lecz autorów wielu, każdy ma do przekazania i pokazuje coś innego, jest to wierny zapis efektów popularnej sesji przez Towarzystwo zorganizowanej na temat dziejów łódzkiej poczty w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa przez TOnZ zorganizowanych. Zawarte w nim są teksty wystąpień z pierwszego dnia mówiących o historii poczty i telefonów w Łodzi, zostały twórczo wzbogacone tekstami powstałymi w wyniku omówienia pokazanych w drugim dniu niezwykle istotnych kolekcji znaków pocztowych i kolekcji okołopocztowych. To nie tylko znaczki, karty pocztowe, różnorodne łódzkie druki pocztowe (niektóre sprzed niemal 200 lat), widokówki, karty telefoniczne i ekslibrisy filatelistyczne. Kolekcjonerzy dzielą się z nami posiadaną wiedzą, objaśniają niuanse eksponatów pocztowych. Dzięki temu, że zapisali to, o czym mówili pokazując swoje skarby, ten ulotny pokaz został utrwalony przyczyniając się do wzbogacenia naszej wiedzy. Szczególnie cenne są informacje filatelisty dra Leszka Ośródko, który swoją unikatową kolekcją unaocznia nam dzieje poczty łódzkiej od jej początków, sięgających początku Łodzi przemysłowej. Ulotne omówienie pokazu eksponatów filatelistycznych, dotąd nagradzanych na fachowych zamkniętych spotkaniach, przybrało formę opracowania, które mamy nadzieję będzie odtąd służyło wszystkim zainteresowanym dziejami łódzkiej poczty, stanie się niewątpliwie źródłem rzetelnej wiedzy tym cenniejszej, że opartej na dokumentach pocztowych, których większości nikt z nas nigdy nie miał możliwości widzieć, ba, nawet nie przypuszczaliśmy, że mogą one istnieć i w taki sposób do nas przemówić.
Zaś znaczki pocztowe o tematyce łódzkiej (choć bardzo ich niewiele) są bardzo wyraźnym i prestiżowym sygnałem, popierającym lansowaną przez łódzki TOnZ od 20 lat, czyli od początku, tezę, że są w Łodzi zabytki i to bardzo interesujące, niektóre unikatowe w skali kraju. Łódzkie pałace fabrykantów, często nazywane od rejmontowskiej epopei o Łodzi Pałacami Ziemi Obiecanej i witraże zdobiące ich wnętrza prezentują się bardzo okazale na niewielkich kartach telefonicznych zgrupowanych w dwóch zestawach. Zaś kolekcja ekslibrisów filatelistycznych była pokazywana bodaj po raz pierwszy w Łodzi i zapewne nie tylko w Łodzi. Cenne są barwne reprodukcje walorów pocztowych, widokówek, kart telefonicznych etc, pokazują w naturalnych barwach to, co najciekawsze w zbiorach kolekcjonerów.


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku