Bielnik Kopischa

Zdjęcia:
Nie możemy wyświetlić tej galerii.
Adres: Tymienieckiego 5
Rok budowy: 1828
Aktualna forma ochrony: The ochrona field is not defined as a custom field.

Rozpoczęcie budowy bielnika w 1824 r. dało początek nowej osadzie przemysłowej „Łódka” na terenach przez które przepływała rzeka Jasień. Bielnik wówczas wybudowany nie zachował się, natomiast tę nazwę „Bielnik Kopischa” nosi budynek mieszkalno-przemysłowy wybudowany kilka lat później, w 1828 r. przez Tytusa Kopischa, bielnikiem jednak nigdy nie był.
Klasycystyczny, murowany, dwukondygnacyjny, z wysokim czterospadowym dachem, a w nim efektowne dwa rzędy facjatek i nad środkową częścią dodatkowa pięciookienna kondygnacja, zwieńczona klasycystycznym trójkątnym tympanonem. Fasadę wzbogacają ozdobne balkony umieszczone nad dwoma wejściami do budynku, także dekoracyjne obramienia okienne, profilowane gzymsy, szczególnie bogaty gzyms koronujący, nad drugą kondygnacją. We wnętrzu liczne drewniane belkowania i klatki schodowe. Bielnik należał kolejno do kilku właścicieli, ostatnim był Karol Wilhelm Scheibler, a po wojnie kombinat UNIONTEX. W bielniku (właściwiej byłoby mówić zakładzie płócienniczym), uszlachetniano i wykańczano surowe tkaniny początkowo lniane, potem już tylko bawełniane, dostarczane przez tkaczy chałupników, przetwarzając je na tkaniny zdatne do sprzedaży. Płótna poddawano najpierw w celu zagęszczenia i dekatyzacji – folowaniu czyli ubijaniu drewnianymi pałkami na mokro, a następnie bielono je w słońcu, krochmalono i maglowano. Potrzebne więc były rozległe pola bielnikowe, na których w słoneczne dni malowniczo rozpostarte były sztuki płócien do wybielenia. Potrzebna była także czysta, miękka woda, której dostarczał Jasień, w co trudno dziś uwierzyć, wówczas będący rzeką czystą i zasobną w wodę.
W ostatnich dziesiątkach lat XX w. w „Bielniku Kopischa” mieszkali pracownicy zakładów Uniontex. Po ich wyprowadzeniu remont na swoją siedzibę przeprowadziły Pracownie Konserwacji Zabytków, potem stał się siedzibą zarządu łódzkiego banku – Banku Przemysłowego, przejętego przez Getin Bank i na końcu kupiony został na potrzeby biur wydziałów (m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków i Wydziału Architektury) przez Urząd Miasta Łodzi.

Tekst: Mirosław Zbigniew Wojalski, Łódź – Ziemia Obiecana. Zmieniający się pejzaż miasta

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku