Drewniane kapliczki w Łagiewnikach

Zdjęcia:
Adres: Wycieczkowa
Rok budowy: XVII/XVIIIw
Aktualna forma ochrony: The ochrona field is not defined as a custom field.

Tekst: Mirosław Zbigniew Wojalski

Łagiewniki dopiero od 1945 r. należą do Łodzi. W Łagiewnikach nie tylko interesujący jest ogromny kompleks leśny, wchodzący w skład Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Także uwagę przyciąga barokowy kościół wraz z obiektami klasztornymi o.o. franciszkanów oraz drewniane kapliczki w lesie.

Kapliczki oddalone są o niemal 1 km od kościoła i są od niego starsze. Obie kapliczki to proste drewniane budowle konstrukcji zrębowej, o oszalowanych ścianach.

Pierwsza pw. św. Antoniego wybudowana ok. 1676 r., a więc w w. XVII, na miejscu, gdzie później stanął kościół o.o. franciszkanów i potem przeniesiona na obecne miejsce zwane Pustelnią, gdzie stoi do dziś. Zaś ta naprzeciw pw. św. Rocha i Sebastiana jest z początku XVIII w. ale też starsza od kościoła. W pierwszej z kaplic, oszalowanej, o konstrukcji zrębowej z sygnaturką na dachu gontowym znajduje się źródełko ujęte studzienką, wokół której zawsze pełno jest ludzi, ceniących sobie właściwości i smak wody z tego źródła. Obie kaplice postawiono na uboczu, pośród zieleni i ciszy łagiewnickiego lasu.

Kapliczki przed niewieloma laty zostały poddane gruntownemu remontowi.

W lesie utworzono w 1996 r. rezerwat przyrody. W Monitorze Polskim czytamy „Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Las Łagiewnicki” obszar lasu o pow. 69,85 ha położony w mieście Łodzi (…) Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu lasu z dobrze zachowanymi fitocenozami różnorodnych postaci grądu i dąbrowy świetlistej”.

Drewniane kapliczki w lesie oraz zespół klasztorny z kościołem w Łagiewnikach to najstarsze zabytki w obecnych granicach administracyjnych Łodzi.

 

Kapliczki są otwarte od godz. 8:00 do zmierzchu, w sezonie zimowym do godz. 15:00

Dodaj odpowiedź

 


Zobacz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Łodzi na Facebooku