dr hab. KATARZYNA ZALASIŃSKA - nowy Prezes Oddziału TOnZ w Warszawie
Dodane przez Regina Madej dnia Kwiecień 22 2015 14:20:03
Mało nam zakomunikować, że Walne Zebranie Członków Oddziału TOnZ w Warszawie w sobotę 18 kwietnia 2015 roku wybrało jednomyślnie nowego Prezesa Oddziału.
Funkcję tę pełni dr hab. KATARZYNA ZALASIŃSKA.

Dla Pani Prezes serdeczne gratulacje oraz życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań w zakresie ochrony zabytków.


Treść rozszerzona
Katarzyna Zalasińska - doktor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka brytyjskiego Institute of Art&Law. Ekspert w dziedzinie prawa dziedzictwa kultury współpracujący z wieloma instytucjami publicznymi. Członek Rady Ochrony Zabytków, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Autorka wielu publikacji poświęconych ochronie zabytków, muzeom oraz rynkowi sztuki.
Uprzejmie informujemy, że w związku z objęciem stanowiska w służbie cywilnej - dr hab. Katarzyna Zalasińska złożyła oficjalną rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Oddziału TOnZ w Warszawie, którą przyjęto uchwałą w dniu 12 grudnia 2016 r.