I Społeczny Kongres Ochrony Zabytków
Dodane przez Regina Madej dnia Maj 20 2015 07:48:58
Zapraszamy na I Społeczny Kongres Ochrony Zabytków organizowany przez
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, który odbędzie sie

11 czerwca 2015 r. w auli d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Formularze zgłoszeniowe oraz portal dyskusyjny na stronie : http://kongres.tonz.org.pl/?page_id=5
Prosimy o dyskusję pod poszczególnymi tematami.


Treść rozszerzona
W programie :
9:00 – 9.45
Rejestracja uczestników oraz głosów w dyskusji plenarnej
9.45 – 10:15 Otwarcie I Społecznego Kongresu Ochrony Zabytków
I Sesja

10:15 Ruch społeczny na rzecz ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego – rosnąca rola partycypacji obywatelskiej – prof.dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska
10:40 Planowanie przestrzenne jako szansa na społecznie kształtowany historyczny krajobraz miejski – Michał Krasucki, Zastępca Stołecznego Konserwatora Zabytków
11:00 Działania społeczne w ochronie zabytków – bilans 25-lecia – dr Iwona Liżewska, Prezes Oddziału TOnZ w Olsztynie, zaangażowana w działalność Fundacji Borussia.
11:20 Zmiany prawa w kierunku uspołeczniania procesów decyzyjnych – dr hab. Katarzyna Zalasińska, Prezes Oddziału TOnZ w Warszawie
11:40 – 12:10 PRZERWA
II Sesja

12:10 Praktyka współdziałania społeczeństwa i administracji publicznej – konserwacja i udostępnianie obiektów – Justyna Nurek, Prezes Oddziału TOnZ w Busku Zdroju
12:30 Praktyka współdziałania społeczeństwa i administracji publicznej – działania strażnicze, interwencje w planowaniu i interwencje w sytuacjach zagrożenia – dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
12:50 „Zabytek zadbany” – idea i potencjał dla lokalnej społeczności - dr Adam Jankiewicz, przewodniczący jury konkursu „Zabytek Zadbany”
13:10 Rekonstrukcje – przypominanie lokalnej historii dla tworzenia lokalnej wartości dziedzictwa – dr Wojciech Borkowski, wicedyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
13:30 – 14:30 PRZERWA OBIADOWA
III Sesja

14:30 Organizacje pozarządowe a rewitalizacja – Aleksandra Wasilkowska, Oddział Warszawski, Stowarzyszenia Architektów Polskich
14:50 Finansowanie – gdzie szukać pieniędzy – Tomasz Korzeniowski, Prezes Oddziału TOnZ w Gdańsku
15:10 Organizacja konsultacji społecznych – Jarosław Ogrodowski, Biuro Rewitalizacji Urząd Miasta Łodzi
15:30-15:45 PRZERWA
15:45 – 18:00 SESJA PLENARNA I PRZYJĘCIE UCHWAŁ KOŃCOWYCH KONGRESU